Reserva online
Entrada
20 juliol
Sortida
21 juliol
CONDICIONS GENERALS DE RESERVES

Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que surgeixi entre BARCONS I HENRY SL i l'usuari o client per la contractació realitzada a travès dels formularis que BARCONS I HENRY SL posa a la seva disposició a la seva pàgina web www.molidelatorre.cat. La reserva a travès dels llocs web de BARCONS I HENRY SL suposarà l'acceptació expresa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de BARCONS I HENRY SL. Aquestes condicions seran d'aplicació sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin d'aplicació per cada cas. Les condicions Generals de Contratació regulen la relació de venda a distància entre BARCONS I HENRY SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contratació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la que es modifica el text refós de la Llei General per la Defensa dels consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. BARCONS I HENRY SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, a les Condicions Generals. Ditess modificacions podran realitzar-se, a travès dels seus websites, per qualsevol forma admisible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant, BARCONS I HENRY SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contratació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les amb temps i forma oportuns. Información prèvia a la reserva BARCONS I HENRY SL informa que el procediment de reserva a travès de la seva pàgina web ve detallat a l'apartat corresponent per la formalizació de la reserva.
BARCONS I HENRY SL informa que l'usuari pot tenir accès a les condicions d'ús que disposa a la mateixa web.
Per la reserva amb BARCONS I HENRY SL a travès de la seva website, l'usuari o client declara expresament conèixer, entendre i acceptar dites condicions d'ús i les Condicions Generals. De la mateixa forma l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per l'accès als llocs web de BARCONS I HENRY SL i la contratació per mig dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenyes obtingudes al registre com a client, i d'ús personal i intransferible.
Una vegada efectuada la reserva l'usuari visualitzarà la confirmació de la reserva a la pantalla, podent imprimir aquesta com a comprovant de la reserva efectuada. La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impresió que fa 'usuari) no tindrà validesa com factura.

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA

Oferta de reserves i referència de preus. En complimient de la normativa vigent i, en especial de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, BARCONS I HENRY SL ofereix a l'apartat corresponent per la formalizació de la reserva informació sobre totes les possibles reserves, les seves característiques i preus. No obstant, BARCONS I HENRY SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s'ofereixen als seus clients a travès de la seva pàgina web, mitjançant el canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta forma, els productes i/o serveis oferits en cada moment per la website de BARCONS I HENRY SL es regiràn per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, la empresa tindrà la facultat de deixar de oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accès als productes i/o servieis esmentats.

INDICACIÓ DELS PREUS

Cada possible reserva oferida tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, en el seu cas, sigui d'aplicació. Els preus indicats en pantalla seran els vigents en cada moment salvo error tipogràfico. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, BARCONS I HENRY SL li comunicarà al client, vía e-mail, abans de procedir al cobrament de la reserva.

DISPONIBILITAT.

La disponibilidad de las ofertas ofrecidas por BARCONS I HENRY SL a través de su página web puede variar en función de la demanda de los clientes. Pese a que BARCONS I HENRY SL actualiza la base de datos periódicamente, la reserva solicitada por el cliente podría estar completa en ese momento. En tal caso, BARCONS I HENRY SL remitirá un e-mail al cliente informándole de la imposibilidad de la disponibilidad de la oferta.

FORMES DE PAGAMENT.

BARCONS I HENRY SL sol·licita a les reserves, a travès de la seva pàgina web una paga i senyal del 25 % de la reserva corresponent, donant la opció de fer el pagament mitjançant transferència bancària o targeta de crèdit del titular de reserva, per garantitzar l' efectivitat de la mateixa. .La resta de la factura corresponent, es pagarà directament a l' establiment, ja sigui en metàlic, amb targeta de crèdit o de qualsevol mig acceptat per l' establiment.

DESISTIMENT

Segons lo establert a l' artícle 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la que es modifica el text de la Llei General per la Defensa dels consumidors i Usuaris, els suministres de serveis o bens confeccionat conforme a las especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva natura, no puguin ser tornats o poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exents de desistiment.

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID 19

L’Hotel Molí de la Torre li comunica que adoptem totes les mesures d’higiene, prevenció i seguretat relacionades amb el Covid-19 i, que per aquest motiu alguns dels serveis que oferia el nostre establiment es poden veure limitats o temporalment suspesos.
Com a client declaro:
Que he estat informat/da de totes les mesures d’higiene, seguretat i prevenció del Covid-19 que ha adoptat l’establiment. Que sóc coneixedor/a de les mesures de prevenció, higiene i seguretat que han d’adoptar els clients per a prevenir el contagi de la Covid-19 i que jo respectaré durant l’estada en aquest establiment. Que comunicaré la informació necessària sobre el meu estat de salut referent al Covid-19. Que en cas de simptomatologia de ser portador o similar de la COVID-19, assumeixo i exonero a l’Hotel Molí de la Torre de qualsevol responsabilitat derivada d’aquest fet, ja sigui per possible contagi, tractaments mèdics, trasllat, cancel·lacions o estada obligada per quarantena i altres vinculats directa o indirectament.
Que acceptant la reserva, accepto la declaració responsable pertinent..

PROTECCIÓ DE DADES

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal. BARCONS I HENRY, SL informa als usuaris del seu lloc web, que les dades personals recaptades per l'empresa, mitjançant els formularis de la seva pàgina, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de BARCONS I HENRY, SL, amb la finalitat de poder facilitar la nostra comunicació, confirmació de reserves, aclarir qualsevol dubte o consulta referent a la mateixa, agilitzant així i complint els compromisos establerts entre ambdues parts.
També, poden ser utilitzades per promocionar els nostres serveis. Informem que les seves dades les conservarem durant un període màxim de 5 anys i si no hi ha cap més contacte posterior, desapareixeran dels nostres fitxers.

Així mateix, BARCONS I HENRY, SL informa de la possibilitat d'exercir els vostres drets d'accés, transparència, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió i limitació en el tractament segons es preveu a la norma, mitjançant un escrit a l'adreça: CAMI DE LA TORRE, S/N 08415, BIGUES I RIELLS (BARCELONA) o al nostre correu electrònic: info@molidelatorre.cat Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a BARCONS I HENRY, SL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l'usuari es compromet a notificar a BARCONS I HENRY, SL qualsevol variació i que BARCONS I HENRY SL té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts..

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Així mateix, BARCONS I HENRY SL es reserva la facultat de presentar les accions civiles o penals que consideri oportunes per la utilizació indeguda del seu lloc web i continguts o per l' incompliment de les presents condicions.
La relació entre el usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol.
De surgir qualsevol controversia per les parts, podran sometre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. BARCONS I HENRY SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

POLÍTICA
DE CANCEL·LACIÓ

La cancel•lació no justificada de la reserva dins dels 7 dies anteriors a l’arribada o la no presentació donarà lloc al càrrec de la primera nit.
Excepte per dates especials com períodes de Setmana Santa, ponts, Nadal, Cap d’ any, dates de Formula 1 i Moto GP, la política de cancel•lació serà la següent:
L’anul•lació de la reserva abans dels 15 dies de la data no comportarà cap cost (excepte costos de devolució de diners o cobrament amb targeta de crèdit, si s’ escau)
Entre 15 dies i 7 dies, no justificat, donarà lloc al càrrec corresponent a la primera nit.
Si l’anul•lació es produeix dins dels 7 dies de la data de reserva, donarà lloc al càrrec total de l’estada.

ESPECIAL COVID

Si fas la reserva amb unes condicions de restriccions, i abans de gaudir de la teva estada, hi ha variacions que impedeixen fer la teva escapada, podràs fer un canvi de dates sense cap problema per part nostre.
No retornem la paga i senyal (25%), però us la guardem per fer-la servir en un termini de 6 mesos (+o-). Sempre sota disponibilitat.
Si vols més informació, contacta’ns.
petits grans hotels turisme valles escapada rural trip advisor qualitat ambiental biosphere certified travelguau alojamiento recomendado
Safe travels
Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l´ús de la web. Considerem que si continua navegant, accepta el seu ús.